Какво правим ние?

Производство на дребни и средногабаритни единични детайли, резервни части и възли за всички браншове на машиностроенето, както и за цели системи.

Механична обработка на метални и пластмасови детайли.


Специфика на дейността


Производство на отделни детайли и възли по чертежи на възложителя
Конструктивна / развойна дейност
Индустриален инженеринг
Бърза обработка на поръчките и доставка

Производствена гама


Механична обработка (стругови операции на CNC машини, фрезоване, обработка на центрове с CNC-управление, хобел, щос, шлайф и др.
Отливки
Заваръчни работи
Покрития / повърхнинна обработка
Обработка със стъклени перли
Термообработка
Монтаж и др.

Материали

Какви материали обработвамеМашини и съоръжения

С какви машини и съоръжения разполага фирмата?

Стругове (CNC-управление, универсални, каруселни)
Обработващи центрове (хоризонтален и вертикален)
Универсални фрези
Водно рязане
Шлайфмашини (вътрешен, външен, плосък шлайф)
Щос и хонинг
Хидравлични и ексцентър преси
Заваръчна апаратура
Установки за термична обработка и повърхнинни покрития
Измервателни средства

Референции