МАШИНИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ

Помпи
28.10.2020
МАШИНИ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА МИДЕНИ ФЕРМИ
29.10.2020

Дръжкоразчепкваща машина за череши

Дръжкоразчепкващата машина е предназначена за разкъсване на  чере­шовите гроздове (плодове събрани по два или повече на обща дръжка) с цел по-лесното им обработване при отделянето на дръжките. Машината може да се изработи за различна производителност от 1000 до 2000 kq/час. При по-големите производителности подаването на плодовете може да се извършва с лопатков елеватор.

Дръжкочистачна машина

Дръжкочистачната машина служи за отделяне на дръжките на череши, вишни или горски плодове. Производителността е от 600 до 1000 kg/час. За по-добра работа и производителност на машината е желателно черешите предварително да бъдат разделени поединично (липса на "гроздове") чрез дръжко­разчепкваща машина.

Калибратор за дребни кръгли плодове (череши или вишни)

Калибраторът служи за сортиране на плодовете на различни фракции по диаметър. Калибраторът е барабанен тип. Може да бъде изработен с един или два барабана. Подаването на плодовете към калибратора става чрез лопатков елеватор с вана за предварително измиване на плодовете и отделяне на леки примеси (листа, дръжки и др.). Основната фракция се извежда с надлъжен лентов транспортьор, разположен под машината. Останалите фракции се извеждат чрез странично разположени улеи.

Калибратор за сливи

Калибриращите отвори на тази машина имат овална форма. Стандартно този калибратор се изработва с един барабан за 5 фракции, извеждането на които стана само странично (без надлъжен лентов транспортьор).

Калибриращ сортировъчен барабан за плодове

Служи за калибриране на различни кръгли плодове, като ги сортира по големина. В зависимост от изискванията на клиента се разработват и отворите на ситата. Броят на фракциите също може да бъде различен - до 5. Съоръжението е подходящо за калибриране на череши, вишни, сливи, шипки и други подобни, за които няма опасност от нараняване. Изработва се само по поръчка на клиента съобразно предназначението  

Миячка елеватор

Машината е предназначена за предварително измиване на плодовете и отделяне на леки примеси (листа, дръжки и др.) . Тя се състои от вана за предварително измиване с вода и елеватор с лопаткова пластмасова верижна лента. Началото на елеватора е разположен във ваната. Скоростта на лентата на елеватора се регулира посредством честотен регулатор.

Инспекционен транспортьор с осветление

Инспекционната лента е разделена на три сектора като в двата крайни се изхвърлят отпадъците. Над инспекционната лента е монтирано луминисцентно осветително тяло. Задвижването на транспортьора се осъществява посредством мотор-редуктор. Скоростта на лентата се регулира безстепенно чрез честотен регулатор.

Транспортьори и  лопаткови елеватори