МАШИНИ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА МИДЕНИ ФЕРМИ

МАШИНИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ
28.10.2020
Разни
29.10.2020

Машина за почистване на миди

Машината служи за отделяне на мидите от носещото въже и почистването им.
Въжето с миди се качва върху машината за почистване, където мидите се отделят от него. Попадат във въртящ се барабан с бъркалки и при постоянно подавана течаща морска вода мидите се разделят една от друга и се почистват от замърсявания и примеси.
Машината се задвижва с хидродвигател с регулируема скорост на въртене.

Елеватор за миди

Съоръжението служи за транспортиране на миди.
Елеватора е снабден с приемен бункер и пластмасова верижна лента с лопатки. Задвижва се от мотор редуктор.

Машина за сортиране на миди

Машината служи за сортиране на мидите по големина на три фракции. Състои се от улей  за зареждане, улеи за събиране на сортираните миди  и барабан.
Барабана представлява  цилиндър изработен от неръждаеми пръчки, състоящ се от два сектора в които се сортират отделните фракции. От изхода на барабана излизат най-едрите миди.
Машината е снабдена с тръби монтирани  над барабана, които обливат мидите с вода по време на работа..

Машина за пълнене на миди в чорап

Машината е предназначена за зареждане на мидените полета с миди за израстване. Монтира се на плаваща платформа за обработка на миди.
В бункера на машината се подават събраните дребни миди. С тях се пълнят специални чорапи, които заедно с носещо въже се връщат обратно в морето за доизрастване на мидите. Изработена е от неръждаема стомана. Машината се задвижва с хидродвигател с регулируема скорост на въртене.