СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ
Маркетинг и продажби
042/ 611 661; 042/611 676
инж. Мирослава Недялкова
0879 440 255
Производство
Борислав Бонев
0888 790 331
Счетоводство
Мария Колева
042/611 678; 0885 546 539
Управители
инж. Бончо Бонев
0888 804 639
Борислав Бонев
0888 790 331
ПРИ ВЪПРОСИ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

За информация или изготвяне на ценова оферта, посочете пълните изисквания към изделието и приложете чертеж с оразмеряване, допуски и допълнителни изисквания, ако има такива.

    Къде се намираме
    България, 6000 Стара Загора кв. Индустриален изток
    Адрес за кореспонденция
    България, 6000 Стара Загора Ц.П. ПК. 169