МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МЛЕКОПРЕРАБОТКА

МАШИНИ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА НАПИТКИ
28.10.2020
Помпи
28.10.2020

Приемна установка за мляко

Приемната установка служи за измерване на постъпилото количество мляко.
Устройството на индукционния разходомер позволява включването му към система за архивиране на данните в млекопреработващото предприятие. За предотвратяване на връщането на млякото по тръбопровода и получаване на грешка при измерването след индукционния разходомер е монтиран възвратен клапан.
Съоръжението е разработено в типов ред.

Сирениноизготвител – тип двойно “О”

Сирениноизготвителят приготвя, нарязва и изпича сиренината за производ­ство на кашкавал. Ваната е топлообменна, с индиректно загряване. Тя има формата на цифрата “8” и е изработена от неръждаема стомана. При тази форма в работното пространство няма “мъртви” зони, при което разбъркването и нарязването на сиренината става максимално ин­тен­зивно. Регулирането на оборотите се извършва безсте­пенно с честотен преобразувател.

Машината е разработена в типов ред.

Сирениноизготвител – закрит

Сирениноизготвителят се изработва с кръгла или овална форма, изцяло от неръждаема стомана, включително и парната риза. Снабден е с СІР система и миещи глави.

Млякото във ваната на сирениноизготвителя се загрява инди­рект­но с пара. Ре­зач­ките и бъркалките са обединени в обща конструкция, като в едната посока на въртене се извършва нарязване, а в другата посока – разбъркване на сиренината. Оборо­тите им се регулират безстепенно.

Машината е разработена в типов ред.

Количката – преса

Количката - преса служи за пресоване и оцеждане на чедеризираната сире­ни­­на за производство на кашкавал и различни видове твърди сирена. Пресоването се осъществява посредством винтов механизъм или пневматично задвижвано притискащо устройство. Ваната е сна­б­дена с крака на колела, което я прави подвижна и маневрена.

Барабан оцеждащ

Оцеждащият барабан е предназначен за отделяне на зърната сиренина от суроватката след нарязването и изпарването й в сирениноизготвителя при процеса на производство на кашкавал и други видове твърди сирена. Оцедените зърна се подават към пресите - колички, а суроватката се събира в събирателна вана и с помощта на помпа се отвежда за съхранение или допълнителна обработка.
Техническа характеристика
 • инсталирана мощност       6,1 kW
 • обороти на барабана        20 об./мин.

Агрегат за формоване на кашкавал

Агрегатът формова кашкавал на пити с раз­лич­на форма. В него се извършват операциите нарязване, парене, оцеждане, омесване и формоване на сиренината.

Загряването на соления разтвор се извършва в кожухотръбен топлообменник с пара. Температурата на соления разтвор се регулира автоматично.

Формоването и отрязването на питата се извършва ръчно или автоматично в зависимост от типа на формовъчното устройство.

Формовъчното устройство на агрегата за автоматично формоване се управлява от програмируем контролер и работните елементи се задвижват от пневматични цилиндри. Видът и големината на формата се уточняват конкретно за всеки отделен клиент при сключване на договор.

Машината е разработена в типов ред.

Тип                                                                АФК500          АФК1
 • производителност при 9 кг пити              500kg/h           1000kg/h
 • инсталирана мощност                                 1,67kW            2,90kW
  AФК2 е от серията формовъчни агрегати с производителност до 2000 kg/h. Характерни особености на този агрегат са:
 • нарязване на сиренината и подаването и към агрегата с лентов транспортьор
 • отделна вана за приготвяне на соловия разтвор
 • автоматично дозиране на солта
 • автоматично формоване на питите
 • механизирано отвеждане на готовите форми със самостоятелен лентов транспортьор

Заквасочник

Заквасочникът е предназначен за добиване на закваска от чис­ти култури. Заквасочникът е термоизолиран съд и има следните характеристики:
 • вътрешния съд е снабден с водна риза за водно загряване или охлаждане. При загряването на водата се използва директна пара с барботьор. При използ­ва­нето на охлаждащ агент може да се ползва студена или ледена вода.
 • съдът е снабден с бъркалка, която се върти с 40 об/мин.
 • заквасочникът е снабден със сонда за датчик за отчитане на темпера­ту­рата.
Съоръжението е разработено в типов ред.

Маслоизготвител

Маслоизготвителя е машина с периодично действие и е пред­наз­на­чена за извличане на масло по метода на избиване на сметана, про­ми­ва­не и гнетене на получените маслени зърна. Изде­лието може да се из­ползва за получаване на суроваточно масло по метода на избиване на осметанената чрез сепаратор суроватка.